grafisk-mailing-distribusjon-lager

Logistikk

Vårt logistikksystem er din garanti for at ditt produkt leveres i riktig antall, til riktig adresse og til rett tid.

Vi sørger for at pakkingen tilfredsstiller kravene hos mottaker, følger norske normer og krav, slik at du unngår forsinkelser og ekstra kostnader.

Vi mottar ofte store leveranser fra inn- og utlandet som ønsker mellomlagring og ompakking for distribusjon senere eller ompakking for distribusjon omgående.

Med vår veiledning til den mest fordelaktige distribusjon, våre svært gode avtaler, vårt nettverk i inn- og utlandet, løser vi ditt behov og er svært konkurransedyktige i markedet.