grafisk-mailing-adressering

Konvoluttering

Et budskap lagt i konvolutt og sendt personlig til postkassen, er fortsatt kanalen som gir høyest respons.

Vi konvolutterer, adresserer og postsorterer med en ny unik teknisk løsning som gir vesentlig høyere portorabatt. Vår produksjonskapasitet er stor, effektiv og vi konvolutterer alt fra de små til de store oppdrag med høyeste leveringssikkerhet.