grafisk-mailing-adressering

Adressering

Når ditt budskap formidles gjennom et blad, tidsskrift, brosjyre etc., er det mest kostnadseffektive å adresse direkte på produktet, postsortere og postdistribuere.

Ønsker du å samle et eller flere reklamevedlegg i samme utsendelse som bladet, er det mest kostnadseffektive og plastpakke disse og adressere utenpå plasten, postsortere og postdistribuere. Når du har flere blader eller brosjyrer som skal sendes en adresse, adresserer vi pakken, EDI merker for sporing og distribuerer dør til dør.